Huisgemeenten

Een huisgemeente is een actieve familie van gelovigen die samen komen in de huizen en samen willen groeien naar het beeld van Jezus. Zo'n huisgemeente noemen we een gezin, en samen met de andere huisgemeenten vormen we een grote familie; de gemeente. De leden die al meer kennis en ervaring hebben kunnen zo de pas bekeerden helpen om te groeien in het geloof, zodat zij ook weer een gezin kunnen stichten binnen de gemeente. Zo zal de gemeente van Jezus Christus groeien, waardoor steeds meer mensen Jezus kunnen leren kennen. 

Samen bidden en aanbidden, samen delen, samen lezen in de Bijbel, samen eten en zorg dragen voor elkaar.

samen delen

In de gemeente van Christus delen we niet alleen onze tijd en aandacht, maar ook onze bezittingen en zorgen. We zorgen voor elkaar en delen wat we hebben, net zoals een gezin dat doet. Zo ervaren we de liefde en goedheid van God en laten we Zijn licht schijnen in de wereld.

De gemeente van Christus wordt voorgesteld als een gezin, huisgezin van God. In 1 Timoteüs 3:15 komen we in het Grieks ook weer het woord Ecclesia tegen.

De gemeente van Christus wordt voorgesteld als een gezin, huisgezin van God. In 1 Timoteüs 3:15 komen we in het Grieks ook weer het woord Ecclesia tegen.

Deze gezinnen eten samen, zorgen voor elkaar, houden van elkaar en dit alles gedreven door de kracht en liefde van Jezus Christus. De start van deze gemeente begon bij de uitstorting van de Heilige Geest. Dat lezen we in Handelingen 2. De mensen bekeerden zich, namen Jezus aan, lieten zich dopen en leerden door de Heilige Geest leven zoals God het bedoeld heeft. Ze deelden alles en kwamen samen in de huizen met vreugde en blijdschap, wat aanstekelijk werkte bij het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen aan de gemeente toe.

In de Bijbel kom je eigenlijk alleen maar huisgemeenten tegen. Enkele voorbeelden zijn het huis van Lydia, een bovenkamer, de huizen van Prisca en Aquila, het huis van Nymfa en die van Archippus.

Huisgemeenten zijn heel Bijbels

De brieven die rondgaan in de Bijbel zijn veelal gericht aan de gemeenten in een bepaalde plaats, meervoud dus. Na bekering wordt iemand toegevoegd aan het huisgezin van God. Dat houdt in dat iemand zijn of haar leven aan Jezus heeft gegeven en in Zijn liefde en naar Zijn waarheid wil leven. Op die manier kan je elkaar oprecht liefhebben en wil je ook niets anders. (1 Petrus 1:22)

De huisgemeente is een Bijbels model welke gericht is op het hele gezin, ouders en kinderen doen allemaal mee. Zoals Joël profeteerde in de Bijbel is de Heilige Geest uitgestort op “ieder vlees”, elk mens dus. Niet alleen op een voorganger of oudste.

In deze kleine settingen leer je elkaar echt kennen en weet je wat er bij de ander speelt. Je voelt je automatisch meer verantwoordelijk voor de ander. Iedereen heeft een bediening en dient elkaar in zijn of haar bediening. Zo groeit iedereen in de gaven die de Heilige Geest wil geven aan de gelovigen. Een huisgezin van God is een krachtige gemeente met invloed in de maatschappij en is bestand tegen vervolging en verdrukking.

Vanuit Ecclesia Assen willen wij dit voeden, aansturen en toerusten zodat er op toegezien wordt dat de gemeente van Jezus Christus zuiver en heilig is, met de Bijbel als enige waarheid. God zal dan Zijn zegen geven, Hij kan en wil enkel zegenen dat uit Zijn Hand en naar Zijn wil is. Zo wordt de belofte dan ook ingewilligd die Hij zelf toevoegde bij de grondlegging van de gemeente: de poorten van de hel zullen haar (Ecclesia) niet overweldigen.

Wil je meer weten?

Neem gerust contact op,

wij horen graag van je.

Contact opnemen

nieuwsbrief

Blijf met ons verbonden

Ontvang het laatste nieuws over de ontwikkelingen en activiteiten van Ecclesia Assen.