Geef en bouw mee

Ondersteun de missie van Ecclesia Assen

geef nu

Wil jij ook deel uitmaken van datgene wat we mogen doen? Bouw jij ook mee aan het werk dat hier in Assen en omgeving gedaan mag worden voor het Koninkrijk van God?

Sta samen met ons schouder aan schouder om de Naam van de Heere aan te roepen en Hem te dienen. We hebben geloof in een grote doorbraak van Gods Koninkrijk in Assen. Krachtig en van invloed midden in de maatschappij door de actieve leden van Gods gemeente en straks ook zichtbaar middels een eigen terrein en gebouwen waar 24/7 Gods Koninkrijk en gerechtigheid samenkomen. Bid eenparig mee dat God rijkelijk zal voorzien in alles en Hij deuren gaat openen zodat iedereen kan zien dat God nog altijd Jehova Jireh is, wat betekent: De Heer al voorzien.

"Hij zal u zegenen zoals Hij heeft beloofd. U zult aan vele volken geld uitlenen, maar zelf zult u nooit iets hoeven lenen.”

Deuteronomium 15:6

Financieel
Wil jij Ecclesia Assen steunen met jouw financiën en daardoor meebouwen aan Gods Koninkrijk? Met het geld dat wij ontvangen middels offers, donaties, giften of bijvoorbeeld erfenissen, zullen wij gerechtigheid brengen aan hulpbehoevenden, mensen of bedieningen zegenen wie God ons op het hart legt maar ook investeren in alles wat nodig is voor het toekomstige gebouw. Ook dit gebouw zal voor God zijn en beschikbaar zijn voor anderen die het willen gebruiken voor God. We geloven dat God het wil dat dit schuldenvrij gebouwd gaat worden. Jouw giften zijn aftrekbaar daar Ecclesia Assen een ANBI status heeft.

→ Wil je een bedrag boven de € 50.000 euro geven? Dat kan uitsluitend via een bankoverschrijving. 

NL69 RABO 0369 6960 77
t.n.v. Ecclesia Assen