wie zijn wij

Ecclesia Assen is opgericht in 2023 door Anne en Christa Roskam, maar het verlangen hiervoor werd in 2019 al in onze harten gelegd. Na afloop van een prachtige aanbiddingsdienst van Stichting Presence en met de band InSalvation spraken en baden wij met Wim Hoddenbagh en kregen wij de profetische woorden mee: “God zal het vuur van de Heilige Geest door jullie heen weer terug willen brengen naar Assen.”

‘‘Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God’’

Woorden

Met zulke indrukwekkende woorden van God zijn wij naar huis gegaan met geloof, verwondering en verwachting voor alles dat komen gaat. In de tijd die hier aan vooraf ging mochten we al onderwijs volgen en veel zien van de kracht van de Heilige Geest en groeiden we in het uitstappen voor en met Jezus Christus. En al deze dingen samen dreven ons om voor God in Assen aan het werk te gaan. 
Dat moedigde ons aan om terug te halen wat de tegenstander kapot probeert te maken: geloof in God bij Wie alles mogelijk is. “Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.” Lucas 1:27

“Op deze petra (rots) zal ik Mijn gemeente (ecclesia) bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.”

In tijd die volgde strekten we ons hier verder naar uit en begonnen we ook met het starten huisgemeenten, Bijbelstudieavonden, diensten en andere dingen die de Heilige Geest op ons hart bracht. Dit alles met vallen en opstaan, maar bovenal groeiend in het besef en geloof dat bij God alles mogelijk is. We mochten zien hoe God geneest en bevrijdt en iedere keer weer genieten als mensen tot bekering kwamen en gedoopt werden tot wedergeboren mensen.

In dromen en visioenen liet God veel aan ons zien over gemeente zijn, welke telkens weer samen te vatten waren in dat ene krachtige woord dat Hijzelf gebruikt als Hij het fundament legt voor Zijn gemeente: Ecclesia. “Op deze petra (rots) zal ik Mijn gemeente (ecclesia) bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen”

Onze dromen en visioenen werden bevestigd door het spreken van mensen heen, zelfs door mensen die onze situatie niet kenden maar toch dezelfde dingen doorgaven die God tot ons sprak.

Bijbelstudies en openbaringen lieten ons de rijkdom van Gods Ecclesia zien. De gemeente zoals God die voor ogen had is veelal niet de kerk zoals die in de kerkgeschiedenis ontstaan is. Het is een dynamische beweging van meerdere kleine huisgemeenten die een hele stad infiltreren, zoals we kunnen lezen in het boek Handelingen.

We ontvingen onze roeping om terug te gaan naar Handelingen, om die gemeente zichtbaar te maken in Assen. Om Jezus hierin te volgen als de Weg, de Waarheid en het Leven. Al de huisgemeenten die hierdoor gaan ontstaan mogen we aan de hand van de Bijbelse principes bijeen brengen en bij elkaar houden, zodat de gemeente van Jezus Christus tot haar bestemming komt zoals God het bedoeld heeft.

Daarnaast heeft God ons een terrein beloofd welke we in bezit mogen gaan nemen en meerdere gebouwen mogen gaan neerzetten waarmee Gods Koninkrijk en Gerechtigheid 24/7 zichtbaar, tastbaar en merkbaar uitgedragen gaat worden, waarbij de huisgemeenten zullen blijven bestaan en van waaruit ze blijven ontstaan.

Anne en Christa Roskam

We ontvingen onze roeping om terug te gaan naar Handelingen, om die gemeente zichtbaar te maken in Assen.

nieuwsbrief

Blijf met ons verbonden

Ontvang het laatste nieuws over de ontwikkelingen en activiteiten van Ecclesia Assen.