Activiteiten

Op deze pagina nemen we je graag mee hoe een huisgemeente er uit kan zien en wat haar actviteiten zijn.
Vanuit Ecclesia Assen moedigen wij de eigen activiteiten per huisgemeente aan.

Naast het voeden en toerusten van de huisgemeenten, zodat die actief zijn en blijven, zullen we ook grotere en openbare activiteiten organiseren. Deze zullen via onze agendapagina, de nieuwsbief en social mediakanalen kenbaar gemaakt worden. Volg ons op Facebook en Instagram.

 • Als een gezin van God bij elkaar samen komen

  Het grootste gedeelte van de maand ontmoeten we elkaar in onze eigen huisgezinnen waarmee we onderdeel zijn van de grote familie, de gemeente van Christus. Daar groeien we op in het kennen en liefhebben van Jezus door samen te bidden, de Bijbel te lezen, uit te leggen en elkaar mee op te bouwen, samen het avondmaal te vieren, samen te zingen en samen te groeien in de gaven van de Geest.

 • De huisgemeenten vallen als gezinnen onder Ecclesia Assen

  De huisgemeente en haar leden vormen samen een gezin. Daarin groeit iedereen op naar geestelijke volwassenheid om vervolgens “uit huis te gaan” en een eigen gezin te stichten. Gezinnen vallen daardoor niet uit elkaar maar worden gedeeld om zo steeds weer groei te realiseren. En al die gezinnen samen worden een steeds groter wordende familie, welke altijd met elkaar verbonden blijven. Met Ecclesia Assen dragen we er zorg voor die verbinding. Ieder lid, iedere huisgemeente behoort toe aan deze grote familie, aan het lichaam van Christus, Zijn gemeente. Samen bouwt ieder lid mee en zet zijn of haar talenten en gaven in.

  Iedere huisgemeente wordt geestelijk aangestuurd door een oudsten echtpaar. Wanneer een getrouwde man of vrouw geroepen wordt tot een bediening, geloven wij dat zij samen geroepen worden. God heeft verschil gemaakt tussen een man en vrouw waarin zij elkaar aan moeten en mogen vullen, tot zegen van elkaar en de omgeving waarin God ze geplaatst heeft. Wij geloven dat zij hierin tot zegen en tot voorbeeld zijn binnen de gemeente van Christus.

 • Toerusten oudsten en andere taken

  Om de gemeente goed te kunnen laten functioneren zodat Gods Geest krachtig door haar heen kan werken, is het erg belangrijk om alle taken en bedieningen binnen de gemeente Bijbels toe te rusten en samen met hen biddend de goede strijd van het geloof strijden. (1 Timotheüs 6:12). Dat geldt voor oudsten, jeugdleiders, leraren, aanbiddingsteam of welke prachtige taak God iemand ook gegeven heeft.

 • Gezamenlijke diensten en onderwijs

  De kracht van een actieve gemeente van Jezus Christus is het kennen van en omzien naar elkaar. Daarom blijven de huisgemeenten de basis voor Ecclesia Assen. Om de verbinding van de totale gemeente, de totale familie, te onderhouden en te activeren zullen we ook vaak gezamenlijke diensten en onderwijs aanbieden.  Deze publieke activiteiten zijn uiteraard ook bestemd voor mensen die (nog) niet bij Ecclesia horen en/of Jezus nog niet kennen. Hierdoor dragen deze samenkomsten bij aan de grote opdracht om het goede nieuws te verspreiden zodat vele mensen gered mogen worden voor de eeuwigheid.

 • Samen bidden en aanbidden

  Bidden en aanbidden is zeer krachtig en onmisbaar in het leven van Gods kinderen. Vanuit Ecclesia Assen moedigen we de oudsten aan om dit met hun huisgemeente actief samen te doen. Door gebed leren we God beter kennen en God wil dat we ons hart bij Hem uitstorten. Het gebed van een gelovige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. In de naam van Jezus mogen we elkaar voor Gods troon brengen en daar worden mensen genezen van pijn, angst, verdriet en ziekten. Daar vinden wonderen, genezingen en bevrijdingen plaats. Daarnaast is het belangrijk om een levensstijl van aanbidding te hebben, want een hart vol van aanbidding is een hart waar geen ruimte is voor duisternis en daar zal Gods Geest rijkelijk doorheen werken. 

 • Organiseren van conferenties

  Omdat de gemeente van Christus verder gaat dan alleen Assen, God zij dank, ontmoeten we ook graag andere broers en zussen. Daarin zijn ook veel talenten/bedieningen te vinden dit tot zegen en aanvulling zijn voor Ecclesia Assen. Samen met hen kunnen we conferenties organiseren, van onderwijs tot het praktisch discipel zijn in de maatschappij. Ons verlangen is Gods verlangen, een actieve gemeente van Christus, die opstaat voor Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid.  Niet alleen hoorders zijn van het Woord, maar daders worden om te laten zien dat we de waarheid spreken en geloven. ( Jakobus 1:22 )

 • Het goede nieuws uitdragen

  Omdat we zoveel mogelijk mensen willen bereiken met het goede nieuws van het evangelie van Jezus, zullen we uiteenlopende activiteiten organiseren om dat uit te dragen. Het goede nieuws moet immers niet binnen een huisgemeente blijven of binnen wat voor muren dan ook. Nee, de gemeente van Jezus moet naar buiten toe, om vele volken tot Zijn Discipelen te maken.

Als je graag meer wilt weten over huisgemeenten of over Ecclesia Assen, neem dan contact met ons via het contactformulier.

 

nieuwsbrief

Blijf met ons verbonden

Ontvang het laatste nieuws over de ontwikkelingen en activiteiten van Ecclesia Assen.