wie is Jezus

"Jezus zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God."

Mattheüs 16:15-16
 • Wie is Jezus

  Jezus is de Zoon van God, die de hemel en de aarde maakte. Hij heeft als mens hier op aarde geleefd, aan het begin van onze jaartelling.  

  Jezus Christus, had en heeft zoveel impact dat onze jaartelling op nul is gezet  toen Hij op aarde geboren werd. 

 • Waarom Hij naar de wereld kwam

  God heeft de aarde ooit perfect gemaakt. Hij schiep de mens Adam en Eva. Zij leefden in een intieme relatie met Hem, in liefde en vrede met elkaar en met God.  

  Toch maakte de mens een verkeerde keuze in de relatie die ze met Hem hadden. Hierdoor kwam er afstand tussen God en de mens, met alle gevolgen van dien. Zonden, ziektes, pijn en nog veel meer kwamen in de wereld als gevolg van die verkeerde keuze.  

  God wilde niets liever dan de relatie tussen Hem en de mens herstellen. Hij koos ervoor om de straf en de vloek die in wereld was gekomen op Zich te nemen. Daarom stuurde Hij zijn Zoon Jezus naar de aarde om de relatie met God de Vader te herstellen. Hij kreeg de straf die de mensheid had verdiend, zodat wij weer vrij voor God kunnen staan. Hij moest sterven, maar door de kracht van God is Hij weer opgestaan uit de dood. Wat een wonder! Doordat Hij de schuld heeft betaald mogen wij weer in een intieme relatie met God leven.  

  Nu ben jij aan zet om te kiezen. Aanvaard je Zijn offer, de prijs die Hij betaalde voor jou? Kun je Zijn liefde ontvangen en Hem danken dat Hij alles voor jou heeft betaald?  

 • Jezus houdt van je en droeg jouw straf

  God heeft jou gemaakt en houdt van jou. Hij kent jou door en door. Hij ziet de gebrokenheid die in jouw leven is. Hij ziet de dingen die niet goed zijn en Hij wil je daarvan redden en jou herstellen naar de persoon zoals Hij jou bedoeld heeft.  

  Jezus was zonder zonden, maar Hij heeft de straf ondergaan die de mens verdiend had. Daardoor is vergeving voor jou mogelijk.  

 • Bij Hem is vergeving

  Hoe ontvang jij vergeving? De Bijbel zegt: “Bekeer je, geloof in Jezus als jouw Verlosser en laat je dopen.” Dit betekent dat je berouw moet hebben van je zonden en dat je beseft dat Jezus jouw straf betaald heeft. Je vraagt Hem om vergeving.  

 • Dopen

  Als je aanvaardt dat Jezus jouw verlosser is en je in relatie met Hem wilt leven mag je je laten dopen. Dopen betekent volledige onderdompeling in het water. Door ondergedompeld te worden laat je je oude leven achter je; het leven van zonden en leven zonder God laat je dan achter in het water. 

  Als je dat gedaan hebt, dan ontvang je een nieuw leven, hier op aarde al. De Bijbel noemt dit opnieuw geboren worden. God komt dan met Zijn Heilige Geest in jou wonen en Hij verandert jou van binnenuit. De Heilige Geest wordt ook wel de Helper genoemd; Hij helpt jou om goed te leven, in relatie met God. Je ontvangt Zijn liefde, blijdschap en kracht.  

 • Nieuwe familie, nieuwe toekomst

  Door de doop sta je op in een nieuw leven, en word je toegevoegd aan de familie van gelovigen; alle mensen die bij Jezus horen zijn nu je geestelijke broers en zussen en je zult merken dat je elkaar kent en liefhebt omdat we allemaal dezelfde God, Die onze Vader in de Hemel is,  dienen. Dat geeft zoveel vreugde. Niet alleen op deze aarde, maar ook als je sterft mag je verder leven bij God. Hij geeft je dus een nieuwe toekomst. 

 • Bij Hem is genezing

  Toen Jezus op aarde was genas Hij iedere zieke die bij Hem kwam. De tegenstander van God, satan, maakt mensen ziek en rooft vroegtijdig mensenlevens.  

  Maar Jezus leefde ons voor hoe we bij God mogen komen voor genezing. Hij leerde de gelovigen om zieken de handen op te leggen en genezing uit te spreken. Hij is nooit veranderd en daarom is er bij Hem nog altijd genezing. Hoe mooi is dat! 

 • Bij Hem is bevrijding

  God maakte de mens zo dat hij diep van binnen altijd op zoek is naar Hem. Maar door de zonde en de vloek in de wereld zoekt de mens niet altijd meer naar Hem. De mens zoekt zijn geluk in het tijdelijke genot dat de wereld biedt. Denk aan verslavende middelen, seks, geld of andere religies. Die zorgen ervoor dat de mens niet in contact komt met de ware en levende God, want wat de wereld biedt is het werk van satan.
  In plaats
  dat de mens vrijheid ontvangt zoals alleen God die kan geven, wordt ze gebonden aan de dingen van de satan.

  Maar Jezus’ liefde en kracht is sterker! Wie Hem aanneemt als Verlosser en dus ook als overwinnaar van het kwaad, zal niet meer gebonden zijn maar voor altijd vrij zijn. Jezus bevrijdt uit de greep van de duisternis. De Bijbel leert dat deze bindingen veroorzaakt worden door demonen. Jezus liet zien dat elke demon Hem moet gehoorzamen en daarom moet al dat kwaad en al dat duister wijken als wij het weg sturen in de Naam van Jezus. Want Zijn Naam is krachtig! Net als bij genezing geeft Hij ook de opdracht aan gelovigen om demonen in Zijn Naam te gebieden weg te gaan uit mensenlevens. Zo mogen de gelovigen leven als vrije mensen, geleid door de liefde van Jezus, gevuld met de Heilige Geest, en in een intieme relatie met God, die wij zelfs onze Vader mogen noemen.

 • Hij komt terug

  Jezus komt terug naar de aarde, Hij komt de mensen, die Hem hebben aangenomen als hun Verlosser, redden van alle ellende en verderf. Hij maakt een nieuwe hemel en aarde. Wij kijken hier, samen met alle anderen die in Hem geloven en Hem verwachten, enorm naar uit. 

nieuwsbrief

Blijf met ons verbonden

Ontvang het laatste nieuws over de ontwikkelingen en activiteiten van Ecclesia Assen.